Reglement

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) enz.

  1. Registratie aanbieders cryptodiensten
    Sinds 21 mei 2020 staan aanbieders van diensten voor het omwisselen van virtuele valuta en fiduciaire valuta en/of aanbieders van opslagportemonnees voor virtuele valuta (cryptodienstverleners) onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Sinds deze datum mogen deze cryptodienstverleners hun activiteiten alleen uitvoeren als zij zijn opgenomen in het openbare register van DNB. Daartoe moeten zij een registratie bij DNB aanvragen en aantonen dat zij voldoen aan de eisen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977.
  2. Klantenonderzoek
    De beurzen waarmee we zaken doen voldoen allemaal aan de KYC-regelgeving (Know Your Client). De beurzen zijn ook geregistreerd in het relevante register of hebben een officiële vrijstelling hiervan. Omdat we alleen administratieve software leveren die via API (Application Programming Interface) gegevens deelt met de betreffende beurs/exchange die door de klant zelf wordt gekoppeld, hebben we geen individueel klantenonderzoek uitgevoerd.
  3. Meldingsplicht
    We stellen de Financial Intelligence Unit (FIU) onmiddellijk op de hoogte als het vermoeden bestaat dat geld in verband staat met criminele activiteiten. Bovendien verstrekken we op verzoek van de FIU onmiddellijk alle relevante en noodzakelijke informatie.

Opmerking van KJK Consultancy:
Aangezien we alleen administratieve software leveren voor de doeleinden van het bovenstaande en niet de daadwerkelijke uitwisseling van virtuele valuta voor fiduciaire valuta en of vice versa, hebben we geen registratievereiste.

BYBIT Promo:
Stort $100, ontvang $20
Stort $300, ontvang $40

Een account aanmaken
*Alleen voor nieuwe gebruikers via onze verwijzingslink!